บริการมัลติมีเดีย

 

1. บริการถ่ายรูป + ถ่ายรูปติดบัตร

 

2. บริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

 

3. บริการตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

 

4. บริการออกแบบสื่อ

 

5. บริการ COPY แผ่น CD และ DVD

 

6. บริการห้องบันทึกเสียง และห้องสตูดิโอ

 

7. ให้คำปรึกษาในด้านสื่อมัลติมีเดีย

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ (สำหรับบุคคลภายใน)

       

        1. ตรวจสอบตารางงานจากกลุ่มงานSDIB ที่เบอร์ 0-2244-5337 ในวันและเวลาราชการ

       

        2. จัดส่งบันทึกขออนุเคราะห์ มาที่คุณพัชรพร มาปู่ ให้สิทธิ ตรวจเอกสาร ในบันทึกจะต้องมี เบอร์โทรติดต่อกลับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม วัน เวลา

 

สถานที่ และประเภทบริการ ข้อ 1 – 7 ว่าจะใช้บริการใดบ้าง ติมตามการมอบหมายงาน และดำเนินงาน จากบันทึกข้อความ

       

        3. ทางกลุ่มงานSDIB จะโทรแจ้งให้มารับงาน ที่ฝ่ายพร้อมกับผู้รับบริการต้องกรอกแบบสอบถามการให้บริการ และลงนามรับงานจากกลุ่มงานSDIB

 

เป็นการเสร็จขั้นตอนการให้บริการ

 

** หมายเหตุ ผู้รับบริการต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่นCD หรือ DVD หรือถ่าน2A มาเอง

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ (สำหรับบุคคลภายนอก)

       

        ติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่เบอร์ 0-2244-5337 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กลุ่มงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ

 

heart ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการค่ะ heart