วันแสนสุข

ตอน กิจกรรมนิทาน

00:10:26 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ในตอนนี้เป็นการเล่านิทานเรื่อง บ้องแบ๊ว ในเด็กๆฟังและให้เด็กๆจินตนาการ ในความคิดของตัวเองว่าบ้องแบ๊วเป็นตัวอะไร และวาดรูปออกมกจากความคิดของตัวอีก ซึ่งเป็นการให้เด็กใช่จินตนาการของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง