eDLRU ประถมศึกษา

สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.3 ตอน วันสำคัญของไทย

00:38:51 Mins
Rating: 3.5/5 (ผู้ให้คะแนน 2 คน)

คุณครูให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวันสำคัญต่าง ๆ ของไทยเพื่อปฏิบัติตามค่านิยมอันดีงามของไทยสืบต่อไป