eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน แหล่งกำเนิดเสียง

00:41:40 Mins
Rating: 5/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

คุณครูได้ให้เด็กฝึกการจำแนกเสียงที่ได้ยิน และสามารถจำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง ต่ำ ดัง เบา ยาว สั้น ของดนตรีได้