eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน จุดกำเนิดเสียง

00:27:08 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูจะให้เด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงดนตรี เพื่อให้เด็ก สามารถจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงได้ และสามารถแยกแยะคุณสมบัติของเสียงต่าง ๆ ได้