eDLRU ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.2 ตอน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ตอนที่ 2

00:33:52 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลของการเจริญเติบโตของพืช ต่อจากความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่อจากตอนที่ 1 กัน