eDLRU ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.1 ตอน สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

00:25:05 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนเรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถจัดกลุ่ม และเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างถูกต้อง