eDLRU ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.3 ตอน โจทย์ปัญหาการบวก

00:27:22 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูมีกิจกรรมการคำนวนและการวิเคาะห์จำนวนตัวเลขจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน เพื่อให้เด็กได้สามารถแก้ไขปัญหาจำนวนที่หลากหลาย