eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.2 ตอน เครื่องมือการทำความสะอาด

00:26:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การทำความสะอาด เพื่อให้สามารถบอกวิธีการทำงานและประโยชน์ของเครื่องมือการทำความสะอาดได้