วิทย์วันละนิดจิตแจ่มใส

ตอน แก้วน้ำดนตรี เสียงจากหลอด และเกลือเต้นระบำ

00:17:26 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 3 กิจกรรมได้แก่ 1. ตอน แก้วน้ำดนตรี  2. ตอน เสียงจากหลอด และ3. ตอน เกลือเต้นระบำ โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ