ปฐมพยาบาล

ตอน การได้รับสารพิษ สารเคมี

00:15:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ สารพิษคือ สารที่ร่างกายได้รับแล้วร่างกายผิดปกติทันทีหรือสะสมอยู่ จนทำให้มีอันตรายถึงชีวิต สารพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3ช่องทางคือ ทางจมูก ปาก ผิวหนัง ซึ่งในเด็กเล็กนั้นจะเข้าสู่ร่างกายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์คือ หยิบจับอะไรปุ๊บ ก็เอาเข้าปากทันที