สุนทรีย์ปฐมวัย

ตอน ดนตรีและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

00:15:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ดนตรีเป็นการส่งเสริมการสร้างทักษะและการสร้างนิสัยที่ดีและยังมีการผสมผสานวิชาการด้านต่างๆให้กับเด็กในด้านที่จำเป็นทั้งทางด้านการแสดงออก เช่นการร้องเพลงหน้าที่ของนิ้วมือ และร้องเพลงABC เป็นการการส่งเสริมทักษะพัฒนาการของเด็กให้จดจำในสิ่งที่ทำช้ำๆทุกวัน