กุมารเวช

ตอน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

00:15:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พ.ญ.อรุณ  วงษ์จิราษฎร์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลบุตรและการให้นมบุตรอย่างถูกวิธีและให้โปรตีนและสารอาหารจากนนแม่มีส่วนประกอบที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ที่ดีกว่านมชนิดอื่นๆเมื่อทานนมแม่แล้วจะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูง