Health me

ตอน การจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

00:15:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การจัดอาหารเช้าสำหรับเด็กปฐมวัย จะเน้นด้านอาหารที่มีประโยชน์ เช่นอาหารที่ช่วยให้เด็กมีส่วนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ โดยอาหารจะต้องถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาหารของเด็กปฐมวัยจะมี อาหารหลัก อาหารว่าง และขนมหวานที่มีประโยชน์ มากมาย