ศิลปะกับครูหมู

ตอน เทคนิคการดีดสี

00:19:37 Mins
Rating: 4/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการใช้เทคนิคการดีดสีจากพู่กัน นำมาดีดใส่กระดาษที่เราเตรียมไว้จะทำให้เกิดจุดสีเป็นลวดลายศิลปะที่สวยงาม เพิ่มความคิดเข้าไปโดยการนำไปตัด และสร้างจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ