ศิลปะกับครูหมู

ตอน งานตัดแปะ

00:25:05 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการนำกระดาษสี สีต่าง ๆ มาตัดแปะลงบนกระดาษลังเป็นรูปต้นไม้ เพื่อฝึกจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์