ที่นี่ ละอออุทิศ

ตอน MINI ZOO

00:13:12 Mins
Rating: 4.5/5 (ผู้ให้คะแนน 2 คน)

การทำกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับสัตว์ การฝึกการสังเกตุในการสำรวจฟอสซิลของสัตว์แต่ละชนิด 

การสังเกตุลักษณะของปลาว่ามีอวัยวะใดบ้าง