สวนดุสิตพาเที่ยว

ตอน วัดราชาธิวาสวิหาร

00:15:01 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

วัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญมากกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีประติมากรรมคือการวาดภาพฝาหนังเสมือนจริง เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย และมีประวัติให้น่าติดตามอีกมากมาย และเป็นวัดเป็นสวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย