รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การทำดอกไม้ใบบางจากต้นยางพารา

00:28:44 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การทำดอกไม้ใบบางจากต้นยางพารา

เป็นการนำใบบางที่ซื้อมาตกแต่งใส่สีผสมให้สวยงาม ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปตกแต่งบ้านได้ และเป็นฝีมือของเราเองด้วย