รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน สบู่แกะสลักรูปปลาทอง

00:26:07 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

สบู่แกะสลักรูปปลาทอง

เป็นการแกะสลักเพื่อนำไปโชว์และสามารถส่งออกได้ แต่ต้องใช้ความประณีตและความรอบคอบระมัดระวัง และควรใจเย็นเพื่อการเก็บรายละเอียดนั้นจะได้สวยงาม และสามารถนำไปพัฒนาต่อได้