รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การทำเทียนกุหลาบลอยน้ำ

00:21:03 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การทำเทียนกุหลาบลอยน้ำ

เป็นการทำเทียนลักษณะต่างๆ และใส่ความหอมเข้าไป เพื่อให้ได้ความสบายใจและเพื่อนำไปตกแต่งกับถานที่ต่างๆเพื่อความสวยงาม และช่วยในการดับกลิ่นได้ด้วย และช่วยสร้างบรรยายการศดีๆได้ด้วย