iTeen

ตอน ไมโครโฟน

00:14:56 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบไปร้องคาราโอเกะ เพื่อประชันเสียงร้องกัน แต่มีใครรู้ไหมว่าการถือไมโครโฟนที่ถูกต้องควรจะถืออย่างไร และไมโครโฟนมีกี่ประเภท และมีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าใครอยากจะรู้ ต้องดูตอนนี้เลย