SDU 2Day

ตอน พิธีซ้อมรับปริญญาปี 54-55

00:30:46 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เป็นกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัญฑิตทุกคนทำตัวให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ต่างๆในการรับปริญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายหรือการวางตัวในพิธีงาน