SDU 2Day

ตอน ตรุษจีนปีนี้มั่งมีเงินทอง

00:14:17 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตัวในวันตรุษจีน การแต่งตัว ของไหว้ของกินในวันตรุษจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเทศกาลตรุษจีน