SDU 2Day

ตอน SDU Valentine

00:18:27 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

สำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับกิจกรรมดีๆ ต้อนรับเทศการแห่งความรัก ซึ่งได้จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาและคณะอาจารได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ อาทิเช่น กิจกรรมเดินรณรงค์โรคเอดส์