ASEAN Checkin

ตอน บรูไน

00:14:06 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ประเทศบรูไน มีเมืองหลวงคือ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นดินแดนแห่งน้ำมัน และขุมทรัพย์  ประชากรกินดีอยู่ดี เป็นประเทสที่น่าท่องเที่ยวอย่างยิ่ง