SDIB จัดอบรมนวัตกรรมมัลติมีเดีย
วันที่ : 2015-04-22 18:46:58 , เข้าชม : 2320 คน

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558  SDIB จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมด้านมัลติมีเดีย แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน นักศึกษา และ ผู้ที่มีความสนใจเก๊่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตรายการ ระหว่าง เวลา 13.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมปิ้่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ    งานครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นาย ธีรบุญ เดชอุดม  ได้ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ ร่วมกับ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานมัลติมีเดียฯ โดยมีความร่วมมือจาก บริษัท มาโครแคร์ จำดัด ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำและสาธิตนวัตกรรมรุ่นใหม่ อาทิเช่น การถ่ายทำซ้อนภาพ การประกอบภาพตัดต่อ การทดลองสาธิต ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามข้อมูลและร่วมทดลองการสาธิตด้วยความสนใจ