โครงการ eDLRU จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานผลิตสื่อฯ
วันที่ : 2015-01-15 15:04:01 , เข้าชม : 990 คน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  มกราคม 2558 กลุ่มงานมัลติมีเดีย ในส่วนโครงการ eDLRU ได้มีการจัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการผลิตรายการสื่อการสอนปฐมวัย และประถมศึกษา  และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน  โดยมี ผศ. ดร. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ  เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับ ตัวแทน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ฝ่ายมัลติมีเดีย  ฝ่ายเทคนิคเผยแพร่   และทีมงานผลิตสื่อ  ณ ห้องconference2  ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เวลา 13.00-15.00