อยากรู้ ต้องรู้

ตอน บันทึกลูกรัก

00:08:06 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองคุณครูว่าเด็กที่อยู่ที่บ้านกับที่โรงเรียนนั้นเป็นอย่างไร เพื่อเป็นส่วนช่วยในด้านต่างๆ ของเด็ก เมื่อมีข้อมูลของเด็กๆ ก็จะทำให้เราสามารถปรับนิสัยต่างๆ ของเด็กได้ เหมือนว่าเราร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาการของเด็ก

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา