eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง ปลา

00:15:58 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

คุณครูได้ให้เด็ก ๆ ระบายสีตามภาพที่ให้มาในตัวอย่าง และคุณครูให้เด็กได้ทำตู้ปลาแสนสวย และคุณครูก็ฝึกให้เด็ก ๆได้หัดสะกดคำต่าง ๆ

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา