eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมกลางแจ้ง ตอน ตักไข่ใส่ตะกร้า

00:15:52 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มโดยให้ช้อนและตะกร้ากลุ่มละใบ และให้เด็ก ๆ ไปตักลูกบอลในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้กลับมาใส่ในตะกร้าของกลุ่มตนเอง

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา