GO ฝันได้ทำได้

ตอน บ้านญวน ตอน 2

00:30:00 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมในเรื่องภูมิศาสตร์ แหล่งที่ตั้ง จึงได้มีการกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้ถึงชุมชน เพื่อจดบันทึก และนำมาเป็นความรู้ให้กับตนเอง มีการชมสถานที่ต่างๆ การเรียนรู้เรื่องอาชีพของคนในท้องถิ่น มีการทำอาชีพที่แปลก คือการดำน้ำเพื่อหาของเก่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา