วันแสนสุข

ตอน กิจกรรมพละ

00:10:39 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

ให้เด็กใช้ แขน ขา และวิ่ง เดิน สไลด์ กระโดด เพื่อเป็นการออกกำลังให้ครบทุกส่วน เพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายมีความสัมพันธ์กัน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและฝึกให้เด็กออกกำลังกายให้มากขึ้น

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา