eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมสงบ ตอน คำสาปของผู้วิเศษ

00:15:05 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

คุณครูเล่านิทานเรื่อง “คำสาปของผู้วิเศษ” พอคุณครูเล่าจบ คุณครูก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะแก่เด็ก เพื่อปลูกจิตสำนึกการักษาความสะอาด

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา