วันแสนสุข

ตอน กิจกรรมศิลปะ

00:09:38 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

ในตอนนี้เป็นการฝึกให้เด็กวาดรูปและใช้ความคิดว่าจะวาดเป็นอะไรและ ตกแต่งระบายสี เพื่อให้เด็กฝึกการใช้ความคิดและ ความสามารถของตัวเอง และทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และนำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา