สุนทรีย์ปฐมวัย

ตอน ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัย

00:14:57 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

ศิลปะเป็นการเรียนรู้ที่มีความสำคัญและมีผลต่อการดำรงชีวิตจะมุ่งเน้นด้านพัฒนาการของเด็กมากกว่าผลงานศิลปะทำให้เด็กผ่อนคลายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการใช้ศิลปะก็เป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้พัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กให้แข็งแรงอีกวิธี

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา