eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมเสรี ตอน หน่วยการเรียนเรื่อง กระดุม

00:15:31 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

คุณครูให้เด็กสร้างภาพจากเศษวัสดุโดยใช้กระดุมเป็นหลัก โดยให้เด็กวาดภาพลงบนกระดาษแล้วจากนั้นให้ทากาว แล้วเอาเศษวัสดุมาแปะตามภาพ

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา