eDLRU ประถมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน วงจรชีวิตมนุษย์

00:13:57 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็ก ๆ เล่นและสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ได้

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา