อยากรู้ ต้องรู้

ตอน เดินประสาทสัมผัส

00:30:04 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้เท้าในการเดิน และฝึกประสาทสัมผัสของเท้าด้วยการเดินบนพื้นผิวที่ต่างกันเพื่อแยกประสาทสัมผัสของเท้า

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา