eDLRU ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต) ป.3 ตอน สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร

00:26:56 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

คุณครูได้พาเด็กมาเรียนรู้การดำรงชีวิตของผักตบชวาและผักกระเฉด ว่ามีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมยังให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมได้อย่างไร

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา