อยากรู้ ต้องรู้

ตอน คอมกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

00:30:02 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

 เพื่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ด้านร่างกายฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ฝึกการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ และเป็นที่เรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ อีกด้วย

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา