ปฐมวัย

ตอน โรคอีสุกอีใส

00:36:54 Mins
Rating:3.3/5 (ผู้ให้คะแนน 20 คน)

การดูแลรักษาเด็กให้ห่างไกลจากโรคอีสุกอีใส ที่มาจากเชื้อไวรัสต่างๆ การดูแลรักษาอาทิการฉีดวัคซีน และการดูแลขณะเป็นโรคอีสุกอีใส

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา