ถ่ายทอดสด

งานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ๑๖ มกราคม ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒