ถ่ายทอดสด

การสัมมนาในหัวข้อ การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน