รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การแกะสลักผักและผลไม้

00:26:04 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

การแกะสลักผักและผลไม้

การแกะสลักนั้นควรนำผลไม้สดใหม่มาทำเสมอ และไม่ควรจับรุนแรงไปเพราะจะให้ผลไม้ช้ำ และควรทำอย่างประณีต ไม่ควรรีบร้อนต้องใช้เวลาในการทำ และควรมีผู้รู้มาแนะนำ 

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา