Million Way To Live

ตอน หัวปลีช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ

00:02:00 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

สารสกัดในหัวปลี สามารถป้องกันกาเกิดแผลในกระเพราะอาหารได้มากถึง 47.88 ถึง 87.63 %

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา