English for more

ตอน Leaving for Work ตอน 1

00:02:57 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

ในตอนนี้จะพูดถึงเรื่อง ศัพท์ของการทำงาน เช่นการเลิกงาน ถามเพื่อนว่าเย็นนี้ตอนเลิกงานว่างไหม ไปหาอะไรทานกันไหม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา