สวนดุสิตพาเที่ยว

ตอน วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

00:15:00 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เป็นวัดที่สำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟของหลวงโดยก่อสร้างใน พ.ศ. 2407 เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า "วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม" เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนเป็น "วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม" เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐานหลักศิลา

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา