สวนดุสิตพาเที่ยว

ตอน วัดโพธิ์

00:15:00 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

วัดโพธิ์

เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลในรัชกาลที่ 1 ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา