รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การทำบุหงาของชำร่วย

00:19:57 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาธิตขั้นตอน และวิธีการทำกระเช้าสบู่หอม งานประดิษฐ์หอมๆ ที่ทำได้เอง และทำได้ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้กระเช้าสบู่หอม ดูสดใส และน่าสะสมไว้เป็นของประดับที่บ้าน หรือเป็นของขวัญมอบให้กับบุคคลที่เรารัก

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา