Million Way To Live

ตอน วิธีดูเพชรแท้

00:02:00 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

วิธีการดูเพชรแท้ ให้เอาน้ำหมึกหยดลงไปที่เพชรถ้าน้ำหมึกไหลออกหมด แสดงว่าเป็นของแท้ แต่ถ้ามีจุดสีดแสดงว่าเป็นของปลอม

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา