Why Find

ตอน Wi-Fi คืออะไร

00:03:00 Mins
Rating:3/5 (ผู้ให้คะแนน 10 คน)

Wi-Fi หรือเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายบนมาตรฐาน IEEE 802.11 ในตอนนี้ทางรายการของเราจะพาไปทำความรู้จักกับ ประวัติความเป็นมา และมาตรฐานในการเชื่อมต่อของ WiFi ทีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา