SDU 2Day

ตอน งานครุศาสตร์ย้อนยุค สืบสานกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน

00:11:07 Mins
Rating:3/5 (ผู้ให้คะแนน 10 คน)

เป็นงานสืบสานกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านโดยในงานมีการรำวงย้อนยุค และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ได้แก่ การวิ่งเปรี้ยว วิ่งกระสอบ ชักคะเย่อ แข่งเรือบก และอีกหลากหลายในงาน เชิญเข้ามาดูกันนะ

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา