ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • Art Corner

  ตอน เศษวัสดุ

  00:50:45
 • Art Corner

  ตอน ตุ๊กตาเต่าทอง

  00:25:12
 • Art Corner

  ตอน กระบุง

  00:13:16
 • Art Corner

  ตอน พับกระดาษ

  00:56:27

Art Corner

ตอน พับกระดาษ

00:56:27 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เป็นสอนการพับกระดาษเป็นสิ่งของหรือสัตว์ต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานและจิตนาการ เพื่อนำไปส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย