ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

วันแสนสุข

ตอน ระบายสีมีภาพ

00:30:10 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

สำหรับในตอนนี้เป็นการฝึกให้เด็กใช้สีช็อคในการระบายสี และใช้จินตนาการของตัวเอง และฝึกทักษะในการใช้สีว่าอันไหน ควรใสสีแบบไหน และเป็นการใช้ความคิด และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในห้องได้อย่างดี และนำผลงานมาแบ่งบันซึ่งกันและกันที่หน้าห้อง