ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

วันแสนสุข

ตอน ลอย จม

00:30:02 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ฝึกทักษะให้เด็กรู้ว่า สิ่งของอันไหนมีน้ำหนัก และสอนถึงสิ่งของนั้นๆ เมื่อจมน้ำแล้วจะเป็นอย่างไร และเด็กๆจะจดจำสิ้งนั้นๆไว้ และเป็นการปฏิบัติจริงกับเด็กๆ และพัฒนาด้านร่างกายและการหยิบจับ และจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนๆ และรู้จักการรอคอยกับสิ่งของนั้นๆ