ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

อยากรู้ ต้องรู้

ตอน ห้องสมุดนิทาน

00:30:03 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กสามารถฝึกความคิด อ่าน จิตนาการด้วยตัวเองมากขึ้น