ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

อยากรู้ ต้องรู้

ตอน ศิลปะ

00:30:00 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆ เพื่อให้เกิดความมคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้  จิตนาการ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย