ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

อยากรู้ ต้องรู้

ตอน เดินประสาทสัมผัส

00:30:04 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้เท้าในการเดิน และฝึกประสาทสัมผัสของเท้าด้วยการเดินบนพื้นผิวที่ต่างกันเพื่อแยกประสาทสัมผัสของเท้า