ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

อยากรู้ ต้องรู้

ตอน ดาวเด็กดี

00:10:02 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีการทำตามกฎระเบียบและวินัยของ ร.ร. ฝึกให้มีมารยาท มีความเคารพผู้ใหญ่ มีการแบ่งปัน และมีกล้าแสดงออก เพื่อให้ได้ดาวเด็กดีนั้นเอง