ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

อยากรู้ ต้องรู้

ตอน ศิลปะเด็กพิเศษ

00:10:21 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

 เพื่อเป็นการฝึกการใช้ทักษะในด้านต่างๆ จินตนาการ และการความคิดสร้างสรรค์เพื่อความนุกสนานของเด็กพิเศษ และให้ผู้ปกครองและเด็กพิเศษได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน