ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.3 ตอน การเจริญเติบโตและ...

  00:24:18
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.1 ตอน การว่ายน้ำพื้นฐาน...

  00:21:14
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาอังกฤษ (English for fun) ป.1 ตอน Revision Colour and Num...

  00:40:43
 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.2 ตอน เส...

  00:44:58

eDLRU ประถมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน วงจรชีวิตมนุษย์

00:13:57 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็ก ๆ เล่นและสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ได้