ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

eDLRU ประถมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน ช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์

00:41:47 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนเด็ก ๆ กับการเจริญเติญโตของช่วงวัยชีวิตต่าง ๆ ของมนุษย์ วัยทารก ถึง วัยชรา