ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน วงจรชีวิตมนุษย์...

  00:13:57
 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.2 ตอน การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์...

  00:31:51
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.1 ตอน ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว...

  00:28:13
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.2 ตอน ช่วงวัยต่างๆ ของม...

  00:41:47

eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.3 ตอน งานศิลป์ภาพสวย

00:29:33 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูให้เด็กเรียนวิชาศิลปะ ด้านการวาดภาพสิ่งต่าง ๆ รอบตัวถ่ายทอด เหตุการณ์ และชีวิตจริง ออกมาในรูปแบบเส้นของการวาด