ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.3 ตอน โจทย์ปัญหาการบวก...

  00:27:22
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.1 ตอน การว่ายน้ำพื้นฐาน...

  00:21:14
 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.3 ตอน การเจริญเติบโตและ...

  00:24:18
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ภาษาอังกฤษ (English for fun) ป.2 ตอน Fruit and Giving and Ca...

  00:41:58

eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน จุดกำเนิดเสียง

00:27:08 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูจะให้เด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงดนตรี เพื่อให้เด็ก สามารถจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงได้ และสามารถแยกแยะคุณสมบัติของเสียงต่าง ๆ ได้