ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.3 ตอน การชั่งน้ำหนัก แล...

  00:38:47
 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.2 ตอน การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์...

  00:31:51
 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.1 ตอน การบวก...

  00:42:38
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน จุดกำเนิดเสียง...

  00:27:08

eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.1 ตอน ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว

00:28:13 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูให้เด็กสร้างผลงานให้เด็กวาดภาพ สิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งทีมนุษย์สร้างขึ้น รอบตัวเด็ก ๆ เพื่อสามารถอธิบายรูปร่างลักษณะ ของสิ่งของรอบตัวได้