ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (เด็กดี บ้านสะอาด สังคมน่าอยู...

  00:30:56
 • eDLRU ประถมศึกษา

  คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.1 ตอน จำนวนนับ 6 ถึง 10...

  00:29:11
 • eDLRU ประถมศึกษา

  ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.2 ตอน จุดกำเนิดเสียง...

  00:27:08
 • eDLRU ประถมศึกษา

  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน กา...

  00:27:14

eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.1 ตอน ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว

00:28:13 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูให้เด็กสร้างผลงานให้เด็กวาดภาพ สิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งทีมนุษย์สร้างขึ้น รอบตัวเด็ก ๆ เพื่อสามารถอธิบายรูปร่างลักษณะ ของสิ่งของรอบตัวได้